Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin özel hayat gizliliği üzerine hak ve özgürlükleri korumak üzere firma yükümlülüklerini düzenleme amacı taşıyan kanundur. Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır. İnternet üzerinden iş ve işlemler gerçekleştiren her kurum 5651 sayılı kanuna; kişisel bir bilgi tutan her kurum ise 6698 sayılı KVKK’ ya tabidir. Kişisel veriler olarak sayılan, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait isim, soyisim, numara, TC kimlik no, banka bilgileri ve her türlü özel bilgisini bulunduran, saklayan her firma kanuna uymakla yükümlüdür.
M.E.O. Eğitim, Kvkk, Danışmanlık şirketi olarak, Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince yapılan bilgilendirme ve eğitimleri, aynı zamanda danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. M.E.O. Eğitim & Danışmanlık şirketi olarak yıllardır sektörde hizmet vermekteyiz. Birçok resmi kurumlara ve kurumsal işletmelere eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler verdik; vermeye devam ediyoruz. Organizasyonumuzu her zaman müşterilerimizin memnuniyeti üzerine kurgularız ve kendi geleceğimiz için müşteri memnuniyetini birinci sırada değerlendiririz.